• Türkçe
  • İngilizce
+90 212 549 89 60
Trambolinler Hakkında Faydalı Bilgiler

trambolin kazaları ve kaza risklerini azaltmak

KAZA SINIFLANDIRMASI

trambolin kazaları ve alınması gereken tedbirler

Binme ve inme: Binerken ve inerken dikkat ediniz. Binerken çerçeveye ve yaylara basmayınız. Herhangi bir cisimin (masa, çatı, merdiven...) üstüne basarak trambolinin içine atlamayınız. Bu gibi durumlar yaralanma riskini arttırır. Asla trambolinden atlayarak inmeyiniz. Eğer küçük çocuklar trambolinde ise binmesine ve inmesine yardım ediniz.

Alkol ve İlaç Kullanımı: Trambolin kullanırken alkol ve ilaç kullanılmaz. Bu gibi etkenler kaza riskini çoğaltır. Çünkü bu etkenler muhakeme yeteneğine zarar verir, refleksleri azaltır, fiziksel koordinasyonu bozar. 

Birden Çok Kullanıcı: Eğer birden fazla kişi tramboline binerse kaza riski artar. Kazalar trambolinden dışarı uçmak, kontrol kaybı, yaylara basmak ve diğer zıplayanlara çarpmak şeklinde olabilir. Genellikle en hafif kişi zarar görür.

Çerçevelere ve Yaylara Çarpmak: Trambolindeyken yüzeyin ortasında kalmaya dikkat ediniz. Ortasında olmak kaza riskini azaltır. Trambolindeki çerçevenin üzerindeki minderlerin kaymamasına dikkat ediniz. Kenardaki çerçevelere basmayınız, onlar sizi taşıyamaz.

Kontrol Kaybı: Zor hareketler denemeyiniz. Eğer yeni öğreniyorsanız sizden yapılması istenen ilk hareketi tamamen öğrenene kadar başka bir hareket yapmaya çalışmayınız. Eğer yaparsanız kontrolü kaybedebileceğiniz için kaza riskiniz artar. Kontrollü bir zıplayış havlandığınız aynı noktaya tekrar geri dönmektir. Eğer zıplarken kontrolünüzü kaybederseniz dizlerinizi kıvırarak zıplamayı bitirin. Böyle yaparak kontrolü tekrar kazanır yada durabilirsiniz.

Takla ve Parendeler: Öne yada arkaya hiç bir şekilde takla ve parende denemeleri yapmayınız. Çünkü boyun ya da kafanızın üzerine düşerek yaralanmalar olabilir. Bu tarz zıplamalar boyun ve sırt kırıklarına yol açarak ölümcül ya da felçle sonuçlanan kazalara yol açabilirler. 

Yabancı Cisimler: Trambolinde zıplarken, trambolinin altında hiçbir şey olmamasına dikkat ediniz. Böyle bir durum kaza riskini arttırır. Trambolindeyken elinizde hiçbir şey olmasın ve trambolinin üzerinize de hiç bir şey almayınız. Trambolinde zıplarken üst tarafta ne olduğuna dikkate diniz. Ağaç dalları ya da başka cisimler kaza riskini artırır.

Bakımsız Trambolin: İyi bakılmamış bir trambolin kaza riskini artırır. Her kullanımdan önce trambolinin yaylarını, ayaklarını ve yüzeyini kontrol ediniz.

Hava Koşulları: Kullanmadan önce hava koşullarında emin olunuz. Eğer yüzey ıslaksa kayıp yaralanabilirsiniz yada rüzgarlıysa kontrolü kaybedebilirsiniz.

Sınırlı Kullanım: Trambolinin kullanılmadığı zamanlarda merdivenini alarak gözetimci olmadan tramboline çıkmaya çalışan çocukları önleyebilirsiniz.

KAZA RİSKİNİ AZALTMA ÖNERİLERİ

Kazaları önlemedeki kullanıcı rolü: Zıplayışınız her zaman kontrollü olmalıdır. Basit hareketleri öğrenene kadar karışık ve zor hareketleri yapmaya çalışmayınız. Eğitim, güvenlik için en önemli unsurdur. Bütün güvenlik koşullarını okuyun, anlayın ve pratik edin. Kontrollü bir zıplayış havlandığınız aynı noktaya tekrar geri dönmektir. Daha fazla güvenli kullanım koşullarını öğrenmek için bir trambolin hocasıyla bağlantı kurun. 

Kazaları önlemedeki gözlemci rolü: Gözlemci bütün güvenlik koşullarını bilerek uygulamalıdır. Gözlemcinin sorumluluğu bütün güvenlik koşullarını bilmesi ve söylemesidir. Eğer gözlemci yoksa, trambolin güvenli bir yere kaldırılmalı, izinsiz kullanımları önlemek için parçalarına ayırmalı yada üzeri örtülmelidir ve örtünün kilitleri
kapatılmalıdır. Ayrıca gözlemci duvara gerekli güvenlik tabelasını ve kullanım kılavuzunu asmalı ve kullanıcılara da bu uyarıyı yapmalıdır.

TRAMBOLİN KULLANIM KOŞULLARI

Bakım:
Her kullanımdan önce trambolin kontrol edilmelidir. Bozuk, kırık ya da eksik parçası olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Aşağıda bahsedilecek olan durumlar potansiyel riskler içerir:

Kullanıcılar:

Gözlemciler:
Basit zıplamalarla ve güvenlik kurallarıyla kendinizi eğitiniz. Yaralanma risklerini önlemek ve azaltmak için; yeni başlayan kullanıcıların zor zıplamalara geçmeden önce basit olanları yaptığına ve güvenlik kurallarına uyduğuna emin olunuz.